Lokusz az igei szintagmában (szinjai hanti)

VMk: Az agens és a patiens egyaránt jelöletlen, de az igén mindkettő morfológiailag jelölt (egyeztetés mind a jelöletlen agenssel, mind a jelöletlen patienssel).

VDepMk[ONonA]: A patiens jelölt, az agens jelöletlen, az igén mindkettő morfológiailag jelölt (kétirányú egyeztetés jelöletlen agens mellett).


(1) wēr-l-əm.

én csinál-prs-1sg

’Én csinálok (valamit).’ (Onina 2009: 35)


(2) ūxl-em wēr-l-em.

én szán-1sg csinál-prs-obj.1sg

’Én a szánomat faragom.’ (Onina 2009: 37)


(3) ūxəl-ŋən wēr-l-əlam.

én szán-du csinál-prs-du.obj.1sg

’Én a két szánt faragom.’ (Onina 2009: 38)


(4) ūxl-ət wēr-l-əlam.

én szán-pl csinál-prs-pl.obj.1sg

’Én a sok szánt faragom.’ (Onina 2009: 38)


(5) lij manem šijələ-s-ət.

ők én.acc észrevesz-pst-3pl

’Ők észrevettek engem.’ (Onina 2011: 53)


A szinjai hantiban az igét egyeztetik az alannyal számban és személyben, a tárggyal pedig csak számban (egyes, kettes, többes szám) (vö. Honti 1984, Onina 2009). A főnévi alany és tárgy jelöletlen, a névmási tárgy jelölt, ez a kevésbé domináns érték.

Author: 

F. Gulyás Nikolett