Kölcsönös szerkezetek (szinjai hanti)

RcprNonRefl: A nyelvben a kölcsönösség kifejezhető egyetlen igével, és a kölcsönösséget kódoló nyelvtani eszköz különbözik attól, amely a visszahatást jelezné.


(1) lin i jaxa ūl-l-ǝŋǝn.

ők.du és egymás van-prs-3du

’Ők szeretik egymást.’ (S. O.)


(2) oľga unti i jaxa ūl-l-ǝŋǝn.

Olga és Iván és egymás van-prs-3du

’Olga és Iván szeretik egymást.’ (S. O.)


(3) lin kut-lǝn lāwlas-l-ǝŋǝn.

ők.du között-du.3du vár-prs-3du

’Ők megvárják egymást.’ (S. O.)


(4) oľga unti kut-lǝn lāwlas-l-ǝŋǝn.

Olga és Iván között-du.3du vár-prs-3du

’Olga és Iván megvárják egymást.’ (S. O.)


(5) imi luwel wēš wan-ti ot-ən wanla-l-li.

ő.acc arc néz- prs.ptc izé-loc nézeget-prs-obj.3sg

’A nő nézegeti magát a tükörben.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a kölcsönösséget az i jaxa ’és egymás’ kifejezés (1)–(2) vagy a kut ’között’ jelentésű névutó személyragozott alakja (3)–(4) fejezi ki. A kölcsönösség kifejezése különbözik a visszahatás kifejezésétől, utóbbit az alany személyének és számának megfelelő (esetenként ragozott) személyes névmás (5) jelöli (S. O.). A téma további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett