Kijelölő jelzői alakulat (függő eseti) (szinjai hanti)

RCnonObl: A fejfőnév a kijelölő jelzői alakulatnak elvben függő határozója, de ilyetén voltát semmi sem jelöli.

RelPro: A fejfőnevet a kijelölő szerkezetben  vonatkozó névmás képviseli (többnyire a függő határozónak megfelelő megformáltsággal).


(1) sēm-a pit-ǝm kūrt-em ūn lɔ̄r pitar-n ɔ̄mas-l.

én szem-lat esik-ptc.prs falu-1sg nagy mocsári_tó part-loc ül-prs.3sg

’A falu, ahol születtem, egy nagy tó partján fekszik.’ (S. O.)


(2) kūʀ, xota sēm-a pit-s-ǝm, ūn lɔ̄r pitar-n ɔ̄mas-l.

falu hol én szem-lat esik-pst-1sg nagy mocsári_tó part-loc ül-prs.3sg

’A falu, ahol születtem egy nagy tó partján fekszik.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a fejfőnév a főmondatbeli, nem pedig a kijelölői jelzői alakulatbeli funkciójának megfelelően van jelölve. Az alárendelést leggyakrabban igeneves szerkezettel (1) fejezik ki. A példában a kūʀ ’falu’ (birtokos személyraggal kūrt alakban) noha funkciója szerint lokatívuszi raggal állna, a főmondatban alany, ezért nominatívuszban szerepel. Az alárendelő összetett mondatok (2) a szinjai hantiban ritkák. A mellékmondatban a fejfőnevet a kijelölő jelzői funkciójának megfelelő kérdő névmás (xota ’hol’, a példában vonatkozó névmási szerepben) képviseli (Honti 1984: 102‒106, Nikolaeva 1999a: 77‒88, S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett