Kérdőmorféma szórendje (szinjai hanti)

NoQ: A nyelvben az eldöntendő kérdés megformálásának eszköze nem a kérdőmorféma használata.


A szinjai hantiban az eldöntendő kérdés formailag megegyezik az állító mondattal. A mondat kérdő jellegét speciális intonáció jelzi.

Author: 

F. Gulyás Nikolett