Jelzős szerkezetek (szinjai hanti)

AttrReldiff: A birtokos jelzős és a tulajdonságjelzős szerkezetek hasonlóak, az alárendeléses szerkezetek különböznek tőlük.

Attrdiff: Teljeskörűen megkülönböztető nyelv. A három funkcióban három különböző jelölésmódot alkalmaz.


(1a) jalǝp xɔ̄t

új ház

’új ház’ (Onina 2009: 29)


(1b) urti jɔ̄rnas

piros ruha

’piros ruha’ (S. O.)


(2a) ivan xɔ̄t

Iván ház

’Iván háza’ (S. O.)


(2b) ivan xɔ̄t-l

Iván ház-3sg

’Iván háza’ (S. O.)


(2c) āmp-em

én kutya-1sg

’az én kutyám’ (S. O.)


(3a) xorǝt-ti āp

ugat-prs.ptc kutya

’ugató kutya’ (S. O.)


(3b) tam āp, mati xorǝt-l

az kutya amelyik ugat-prs.sg3

’az a kutya, amelyik ugat’ (S. O.)


A szinjai hantiban a jelző megelőzi a jelzett szót. A tulajdonságjelzős szerkezetekben a jelző nominatívuszban levő melléknév (1), (2), míg a birtokos szerkezetben főnév (2a), (2b) vagy személyes névmás (2c). A tulajdonságjelzős és a birtokos jelzős szintagma is állhat két nominatívuszban álló szó puszta egymás mellé rendeléséből. A birtokos szerkezetben ugyanakkor főnévi birtokosnál opcionálisan, míg névmásinál kötelezően megjelenik a jelzett szón a birtokos személyrag. Ebben az esetben mindhárom jelzői szerkezet eltérő morfológiai megformáltságú. Az alárendelő szerkezetekben a jelző speciális affixumot (valamilyen igenévképzőt) kap (3a), vagy összetett alárendelő szerkezetet (3b) alkot, így ez a jelölésmód teljesen eltér az előző két típustól (Onina 2009: 29, Honti 1984: 90–91).

Author: 

F. Gulyás Nikolett