Jelzői alárendelés típusa (szinjai hanti)

ExtRel: A nyelvben a jelzői alárendelés fejfőneve az alárendelt szerkezeten kívül szerepel.


(1) juxan pitar-n ūl-ti iki jam     wɔ̄j       wēl-ti xū.

folyó túl-loc él-prs.ptc férfi jó        állat öl-prs.ptc ember

’A folyó túlpartján lakó ember jó vadász.’ (S. O.)


(2) tam iki, mati juxan pitar-n ū-l, jam wɔ̄j wel-ti xū.

az férfi aki folyó túl-loc él-prs.3sg jó     állat öl-prs.ptc ember

’Az az ember, aki a folyó túlpartján lakik, jó vadász.’ (S. O.)

A szinjai hantiban a jelzői alárendelést a leggyakrabban igeneves szerkezettel (1) fejezik ki, bár vonatkozó névmási alárendelő (2) összetett mondattal is lehetséges (Honti 1984: 102‒106, Nikolaeva 1999a: 77‒88, S. O.). A fejfőnév mindkét esetben az alárendelt szintagmán kívül szerepel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett