Imperatívusz morfológiája (szinjai hanti)

ImpSpecSgSpecPl: A nyelv mind egyes szám, mind többes szám második személyben specifikus felszólító módú alakot használ, melyek egymástól is különböznek.


jāstati ’beszélni’

Alanyi ragozás

Tárgyas ragozásegyes sz. tárgy

kettes sz. tárgy

többes sz. tárgy

Sg2

jāst-a!

jāst-i!

jāst-aln!

jāst-aln!

Pl2

jāsta-t(i)!

jāst-aln!/jāst-atn!

jāst-alŋǝn!/jāst-aln!/jāst-atn!

jāst-aln!/jāst-atn!

(Onina 2009: 39‒40)


A szinjai hantiban a felszólító mód egyes és többes szám második személyben is önálló morfológiai jelölővel rendelkezik. A felszólító módjel jelzi az alany számát (egyes, kettes, többes) és a tárgy számát (egyes, kettes, többes) is, bár a kettes és többes számú tárgyra vonatkozó alakok homonimak, és a többes számú alanyú, egyes számra utaló tárgyéval is megegyeznek (Onina 2009: 39‒40, Honti 1984: 47‒49).

Author: 

F. Gulyás Nikolett