Igeragozási szintézis (szinjai hanti)

CpW=4: A nyelvben van igeragozás, a maximálisan ragozott igealak 4 kategóriát tartalmaz.


(1a) ūxəl-ŋən wēr-l-əlam.

szán-du csinál-prs-du.obj.1sg

’(Én) a két szánt faragom.’ (Onina 2009: 38)


(1b) ūxl-ət wēr-l-əlam.

szán-pl csinál-prs-pl.obj.1sg

’(Én) a sok szánt faragom.’ (Onina 2009: 38)


(2) pot-s-ajǝm.

tesz-pst-1sg

’(Én) tétettem’ (Onina 2009: 41)


(3) jāst-i!

mond-imp.obj.2sg

’Mondd!’ (Onina 2009: 39)


A szinjai hantiban az igealakon kifejezhető kategóriák száma hat: igeidő, igemód, igenem, a tárgy számára való utalás, az alany személyére és számára való utalás. Egy adott igealakon egyszerre jelölhető: az alany száma, személye, a tárgy száma és az igeidő (1). Ha az igén jelölt az igenem, akkor az alany száma és személye és az igeidő jelölhető (2). Ha az igén morfológiailag jelölt az igemód (3), emellett az alany száma és személye és a tárgy száma jelölhető (vö. Onina 2009: 33˗43).

Author: 

F. Gulyás Nikolett