Igeragozási kategóriák száma (szinjai hanti)

ConjCat=6: A nyelvben van igeragozás, a ragozott igealakok 6 kategória tekintetében különbözhetnek egymástól.


(1) ūxəl-ŋən wēr-l-əlam.

én szán-du csinál-prs-du.obj.1sg

’Én a két szánt faragom.’ (Onina 2009: 38)


A szinjai hanti igealakokban a kifejezhető kategóriák száma hat, melyek: igeidő, igemód, igenem, a tárgy számára való utalás, az alany személyére és számára való utalás (vö. Onina 2009: 33˗43).

Author: 

F. Gulyás Nikolett