Igeidő-jelölés (szinjai hanti)

SuffT: Az idő kifejezése speciális szuffixumok segítségével.

PerifT: A nyelv körülírásos (perifrasztikus) megoldásokat használ az időviszonyok kifejezésére.

(1) wēr-l-əm.

csinál-prs-1sg

’Én csinálok (valamit).’ (Onina 2009: 35)


(2) wēr-s-əm.

csinál-pst-1sg

’Én csináltam (valamit).’ (Onina 2009: 35)


(3) wēr-ti pit-l-əm.

csinál-inf elkezd-prs-sg1

’Csinálni fogok (valamit).’ (Onina 2009: 35)


A szinjai hantiban a jelen időt (1) az -l, a múlt időt (2) az -s raggal fejezik ki. A jövő időt (3) a pitti ’elkezdeni’ jelentésű, segédigei funkcióban használt ige jelen idejű, ragozott alakjával és az ahhoz járuló főnévi igeneves szerkezettel fejezik ki (vö. Onina: 2009 33˗43).

Author: 

F. Gulyás Nikolett