Időhatározói mondattag igealakja (szinjai hanti)

WhenVDrkDiffT: Az időhatározói mondattag minden esetben (így például az ige jellegétől is függetlenül) speciális igealakot tartalmaz, de az időviszonyoktól függően egymástól különböző speciális alakok jelennek vagy jelenhetnek meg.

WhenVBal: Az időhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.


(1) ńāwrem-ǝt il ol-me-l jupi-jn, liza ān-lal loxǝt-ǝs.

gyerek-pl el alszik-ptc.pst-3sg után-loc Liza edény-pl.3sg mos-pst.3sg

’Miután a gyerekek elaludtak, Liza elmosogatta az edényeket.’ (S. O.)


(2) miša kim ēt-tǝ-l jēlpi-jn, āp-lal il jār-s-ǝlli.

Misa ki kimegy-ptc.prs-3sg előtt-loc kutya-pl.3sg el köt-pst-obj.3sg

’Mielőtt Misa elment, megkötötte a kutyákat.’ (S. O.)


(3) xūn miša jox-i loŋ-əs, maša kim ēta-s.

mikor Misa otthon-lat lép-pst.3sg Mása ki kimegy-pst.3sg

’Amikor Misa bement a házba, Mása kiment.’ (S. O.)


(4) miša jox-i loŋ-əs, maša kim ēta-s.

Misa otthon-lat lép-pst.3sg Mása ki kimegy-pst.3sg

’Amikor Misa bement a házba, Mása kiment.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az időhatározás kifejezésének három módja ismert. Előfordul a finit igét tartalmazó tagmondatok jelölő nélküli összekapcsolása (4). Az elő- és utóidejűséget leggyakrabban különféle, például konverbumot, jelenidejű (2) és múltidejű (1) participiumot tartalmazó, igeneves szerkezetek segítségével fejezik ki. Ritkábban előfordulnak alárendelő összetett mondatok (3), ahol a főmondatban szerepelhet utalószó (Honti 1984: 102‒106, S. O., F. L.). A formailag mellérendelő, valamint az utalószót tartalmazó összetett mondatok esetében az ige alapalakban áll, az igeneves szerkezetek speciális igalaknak számítanak.

Author: 

F. Gulyás Nikolett