Időhatározói mondat jelölője (szinjai hanti)

NoWhenMark: A nyelvben az időhatározást semmilyen specifikus eszköz nem jelöli (a két esemény pusztán egymás mellett áll, összefüggésüket csak kontextuális vagy logikai alapon lehet kikövetkeztetni).

WhenV: Az időhatározást az időhatározói mondattag speciális igealakja jelöli.

WhenWV1: Az időhatározást a főmondatban megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.


(1) miša jox-i loŋ-əs, maša kim ēta-s.

Misa otthon-lat lép-pst.3sg Mása ki kimegy-pst.3sg

’Amikor Misa bement a házba, Mása kiment.’ (S. O.)

(2) misa jox-i loŋə-mən maša kim ēta-s.

Misa otthon-lat lép-conv Mása ki kimegy-pst.3sg

’Amikor Misa bement a házba, Mása kiment.’ (S. O.)


(3) xūn miša jox-i loŋ-əs, maša kim ēta-s.

mikor misa otthon-lat lép-pst.3sg maša ki kimegy-pst.3sg

’Amikor Misa bement a házba, Mása kiment.’ (S. O.)


(4) ńāwrem-ǝt il ol-te-l jupi-jn, liza ān-lal loxǝt-ǝs.

gyerek-pl el alszik-ptc.prs-3sg után-loc Liza edény-pl.3sg mos-pst.3sg

’Miután a gyerekek elaludtak, Liza elmosogatta az edényeket.’ (S. O.)


(5) ńāwrem-ǝt il ol-me-l jupi-jn, liza ān-lal loxǝt-ǝs.

gyerek-pl el alszik-ptc.pst-3sg után-loc Liza edény-pl.3sg mos-pst.3sg

’Miután a gyerekek elaludtak, Liza elmosogatta az edényeket.’ (S. O.)


(6) jūxǝt ńāwrem-ǝt il ol-s-et, liza ān-lal loxǝt-ǝs.

miután gyerek-pl el alszik-pst-3pl Liza edény-pl.3sg mos-pst.3sg

’Miután a gyerekek elaludtak, Liza elmosogatta az edényeket.’ (S. O.)


(7) miša kim ēt-as jēlpi-jn, āp-lal il jār-s-ǝlli.

Misa ki kimegy-pst.3sg előtt-loc kutya-pl.3sg el köt-pst-obj.3sg

’Mielőtt Misa elment, megkötötte a kutyákat.’ (S. O.)


(8) miša kim ēt-tǝ-l jēlpi-jn, āp-lal il jār-s-ǝlli.

Misa ki kimegy-ptc.prs-3sg előtt-loc kutya-pl.3sg el köt-pst-obj.3sg

’Mielőtt Misa elment, megkötötte a kutyákat.’ (S. O.)


(9) miša kim ēt-mǝ-l jēlpi-jn, āp-lal il jār-s-ǝlli.

Misa ki kimegy-ptc.pst-3sg előtt-loc kutya-pl.3sg el köt-pst-obj.3sg

’Mielőtt Misa elment, megkötötte a kutyákat.’ (S. O.)


(10) jēlpi-jn miša kim ētlij-s, āp-lal il jār-s-ǝlli.

előtt-loc Misa ki kimegy- pst.3sg kutya-pl.3sg el köt-pst-obj.3sg

’Mielőtt Misa elment, megkötötte a kutyákat.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az időhatározás kifejezésének három módja ismert. Előfordul a finit igét tartalmazó tagmondatok jelölő nélküli összekapcsolása (1), (7). Az elő- és utóidejűséget leggyakrabban különféle, például konverbumot (2), jelenidejű (4), (8) és múltidejű (5), (9) participiumot tartalmazó, igeneves szerkezetek segítségével fejezik ki. Ritkábban előfordulnak alárendelő összetett mondatok (3), (6), (10), ahol a főmondatban szerepelhet utalószó (Honti 1984: 102‒106, S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett