Idézeti mondattag igealakja (szinjai hanti)

RepdVBlcd: A közvetlen és a közvetett idézés között van ugyan különbség, de az idézeti mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.


(1) miša jāsta-s: „mā xalewat wōš-a mān-l-ǝm.”

Misa mond-pst3sg én holnap város-lat megy-prs-1sg

’Misa azt mondta: Holnap a városba megyek.’ (S. O.)


(2) miša jāsta-s, luw xalewat wōš-a mān-l.

Misa mond-pst3sg ő holnap város-lat megy-prs.3sg

’ Misa azt mondta, hogy ő holnap a városba megy.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az indirekt idézettséget az idézeti mondattag kötőszó nélküli alárendelése fejezi ki (2), ahol az ige ugyanúgy alapalakban szerepel, mint a direkt idézettségnél (1) értelemszerű személybeli egyeztetés mellett (S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett