Határozói alárendelés mondatrendje (szinjai hanti)

SubMain: Az alárendelt mondat többnyire megelőzi a főmondatot.

MainSub: A főmondat többnyire megelőzi az alárendelt mondatot.


(1) āmp ēʟti paltami-man miša jūx-a xūŋx-əs.

kutya -tól megijed-conv Misa fa-lat mászik-pst.3sg

’A kutyától megijedvén Misa felmászott a fára.’ (F. L.)


(2) miša āmp-ət ēʟti paltam-əs, śi ūraŋ-ən jūx-a xūŋx-əs.

Misa kutya-pl -tól megijed-pst.3sg ez miatt-loc fa-lat mászik-pst.3sg

’Misa megijedt a kutyáktól, ezért felmászott a fára.’ (S. O.)


(3) miša jūx-a xūŋx-əs, xuwa-šək ni-ti ūrŋa.

Misa fa-lat mászik-pst.3sg, hosszú-comp lát-inf miatt

’Misa felmászott a fára, hogy messzebbre lásson.’ (S. O.)


(4) xuwa-šək ni-ti ūrŋa, miša jūx-a xūŋx-əs.

hosszú-comp lát-inf miatt Misa fa-lat mászik-pst.3sg

’Azért, hogy messzebbre lásson, Misa felmászott a fára.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a határozói alárendelés kifejezhető igeneves szerkezettel (1) vagy alárendelő összetett mondattal (2). A főmondat a szinjai hantiban megelőzheti (2)–(3) vagy követheti (4) a mellékmondatot. Az igeneves szerkezetekben (1) a ragozott ige a legtöbb esetben mondatzáró pozíciójú, így a mellékmondat megelőzi a főmondatot.

Author: 

Nikolett F. Gulyás