Grammatikai szám (szinjai hanti)

DuPl: A nyelvben egyes szám, kettes szám és többes szám használatos.


Főnévragozás:

xɔ̄t ’ház’

Esetek

Sg.

Du.

Pl.

Nominatívusz

Latívusz

Lokatívusz

xɔ̄t

xɔ̄t-a

xɔ̄t-әn

xɔ̄t-ŋәn

xɔ̄t-ŋәn-a

xɔ̄t-ŋәn-әn

xɔ̄t-әt

xɔ̄t-әt-a

xɔ̄t-әt-n

(Onina 2009: 25)

Igeragozás:

măti ’ad’

Jelen idő


Sg.

Du.

Pl.

1.

ma-l-әm

ma-l-mәn

ma-l-uw

2.

ma-l-әn

ma-l-tәn

ma-l-ti

3.

ma-l

ma-l-ŋәn

ma-l-әt

(Onina 2009: 35)

A szinjai hanti nyelvben mind a névszói, mind az igei kategóriáknak van egyes, kettes és többes száma. A főnevek minden esete használható mindhárom számban, ahogyan a személyes, kérdő és a mutató névmásoknak is három számuk van. A birtokos ragozásban a birtoknak is három száma lehet. Az igeragozásban mind a határozatlan, mind a határozott paradigmában szerepel mindhárom szám (vö. Onina 2009, Honti 1984).

Author: 

F. Gulyás Nikolett