Funkciójelölés névmásoknál (A) (szinjai hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

NoAMark: Az A funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az A funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)


(1) luw xɔ̄ll-ǝl.

ő sír-prs.3sg

’Ő sír.’ (S. O.)


(2) luw uli kaš-l.

ő rénszarvas keres-prs.3sg

’Ő keresi a rénszarvast.’ (S. O.)


(3) luw śit kaš-l-ǝli.

ő det keres-prs-obj.3sg

’Ő keresi azt.’ (S. O.)


(4) luwel-n ńāwrem kaš-l-a.

ő-loc gyerek keres-prs-pass.3sg

’Ő keresi a gyereket.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az S (1) és az A (2)–(3) funkciójú névmást az aktív igenemben nominatívusz, a passzív igenemben pedig lokatívuszrag (4) jelöli. Az aktív igenemben az igét egyeztetik a névmással (Honti 1984: 88, 93‒96, Nikolaeva 1999a: 30‒34, 38‒39, Solovar 2009, 2010, Kulonen 1989). A személyes névmási, P funkciójú tárgy (3) jelölt, szemben a jelöletlen névmási A-val.

Author: 

F. Gulyás Nikolett