Funkciójelölés névmásoknál (S) (szinjai hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

NoSMark: Az S funkciót a nyelv nem jelöli, míg az A és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az S funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)


(1) ńax-l-ǝm.

én nevet-prs-1sg

’Én nevetek.’ (S. O.)


(2) pox ńax-l.

fiú nevet-prs.3sg

’A fiú nevet.’ (S. O.)


(3) luw pisma xanš-l.

ő levél ír-prs.3sg

’Ő levelet ír.’ (S. O.)


(4) luwel kaš-l-em.

én ő.acc keres-prs-obj.1sg

’Én keresem őt.’ (S. O.)


(5) šaŋkǝp-l-ajǝm.

én izzad-prs-pass.1sg

’Én izzadok.’ (M. L.)


A szinjai hantiban az S (1) és az A (2)–(3) funkciójú névmást általában nominatívusz jelöli, a főnévi tárgy (3) szintén jelöletlen, a névmási tárgy (4) jelölt. Az alanyhoz egyeztetik az igét számban és személyben (Honti 1984: 88, 93‒96, Nikolaeva 1999a: 30‒34, 38‒39, Solovar 2009, 2010, Kulonen 1989). A fizikai érzékelést, állapotváltozást kifejező intranzitív igék általában passzív igenemben (5) szerepelnek, mellettük az S ‒ a passzív szerkezet ágensétől eltérő módon nem lokatívuszban, hanem ‒ nominatívuszban van (M. L., S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett