Funkciójelölés névmásoknál (R) (szinjai hanti)

NoRMark: Az R funkciót a nyelv nem jelöli, a T funkciót azonban igen. (A nyelv az R funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)

RAff: Az R funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.

(1)    naŋen ńāń ma-l-ǝm.

       én te.dat kenyér ad-prs-1sg

       ’Én kenyeret adok neked.’ (S. O.)


(2)    naŋen ńāń-ǝn ma-l-em.

        én te.acc kenyér-loc ad-prs-obj.1sg

        ’Én kenyeret adok neked.’ (S. O.)


(3)    pox-ǝn śit-ǝn ma-l-ajǝm.

       fiú-loc én det-loc ad-prs-pass.1sg

       ’A fiú nekem adja azt.’ (S. O.)


(4) pox-ǝn śit ma-l-ajǝm.

       fiú-loc én det ad-prs-pass.1sg

       ’A fiú nekem adja azt.’ (S. O.)

A szinjai hantiban a névmási tárgy akkuzatívusz-datívuszi jelölést kap (vö. Honti 1984: 88, 93‒96, Nikolaeva 1999a: 30‒34, 38‒39, Solovar 2009: 61‒81, 2010). A névmási ditranzitív szerkezetnek két típusa ismert: az egyikben az ige recipiense (R) datívuszban szerepel (1), a téma (direkt tárgy, T) alanyesetben áll, az ige alanyi ragozású. A másik szerkezettípusban a névmási recipiens (R) akkuzatívuszban (2) szerepel (ez formailag megegyezik a datívusszal), ilyenkor a direkt tárgy insztrumentáliszi szerepű, lokatívuszi jelölést kap, az ige határozott ragozású (l. Onina 2009, Nikolaeva 1999a: 40, Honti 1984: 96). A passzív igenemben a személyes névmási recipiens (3)–(4) jelöletlen.

Author: 

F. Gulyás Nikolett