Funkciójelölés főneveknél (A) (szinjai hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.


(1) ńāwrem xɔ̄ll-ǝl.

gyerek sír-prs.3sg

’A gyerek sír.’ (S. O.)


(2) ńāwrem uli kaš-l.

gyerek rénszarvas keres-prs.3sg

’A gyerek keresi a rénszarvast.’ (S. O.)


(3) ńāwrem śit kaš-l.

gyerek det keres-prs.3sg

’A gyerek keresi azt.’ (S. O.)


(4) ńāwrem-ǝn uli kaš-l-a.

gyerek-loc rénszarvas keres-prs-pass.3sg

’A gyerek keresi a rénszarvast.’ (S. O.)


(5) ńāwrem-ǝn śit kaš-l-a.

gyerek-loc det keres-prs-pass.3sg

’A gyerek keresi azt.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az A (és az S) funkciójú főnevet az aktív igenemben zéró ragos nominatívusz (1), a passzív igenemben pedig lokatívuszrag (2) jelöli (Honti 1984: 88, 93‒96, Nikolaeva 1999a: 30‒34, 38‒39, Solovar 2009, 2010). Ezért főnévi S, A és P mondatrészek esetén neutrális a jelölésmód aktív igenemben. Aktív igenemben a névmási P mindig jelölt, mellette az A jelöletlen. Passzív ige mellett a névmási P jelöletlen, az A pedig lokatívuszragos. Az igei személyrag utal az alany személyére és számára és a tárgy számára is (S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett