Funkciójelölés főneveknél (S) (szinjai hanti)

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.


(1) pox ńax-l.

fiú nevet-prs.3sg

’A fiú nevet.’ (S. O.)


(2) ńāwrem pisma xanš-l.

gyerek levél ír-prs.3sg

’A gyerek levelet ír.’ (S. O.)


(3) ńāwrem-ǝn pisma xanš-l-a.

gyerek-loc levél ír-prs-pass.3sg

‘A gyerek levelet ír.’ (S. O.)


(4) pox šaŋkǝp-l-a.

fiú izzad-prs-pass.3sg

’A fiú izzad.’ (S. O.)

A szinjai hantiban aktív igenemben az S funkciójú főnevet (1) nominatívusz jelöli, ahogyan az A funkcióban is (2). Az alannyal az igét számban és személyben egyeztetik  (Honti 1984: 88, 93‒96, Nikolaeva 1999a: 30‒34, 38‒39, Solovar 2009, 2010, Kulonen 1989). A passzív igenemben az A lokatívuszi (3) jelölést kap. A fizikai érzékelést, állapotváltozást kifejező intranzitív igék gyakran passzív igenemben szerepelnek, ahol az S nominatívuszban áll, feltehetően azért, mert az adott cselekvésnek nem tudatos végrehajtója vagy előidézője (M. L., S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett