Funkciójelölés főneveknél (P) (szinjai hanti)

Neutr: A nyelv az S, az A és a P funkciókat testes morfémával nem jelöli.


(1) ńāwrem ńax-l.

gyerek nevet-prs.3sg

’A gyerek nevet.’ (S. O.)


(2) ńāwrem pisma xanš-l.

gyerek levél ír-prs.3sg

’A gyerek levelet ír.’ (S. O.)


(3) ńāwrem-ǝn pisma xanš-l-a.

gyerek-loc levél ír-prs-pass.3sg

’A gyerek levelet ír.’ (F. L.)


(4) ńāwrem luwel kaš-l-ǝli.

gyerek ő.acc keres-prs-obj.3sg

’A gyerek keresi őt.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a P funkció jelölése megosztott: a főnévi tárgy (2) jelöletlen, a névmási (4) jelölt (akkuzatívusz–datívuszi alakban szerepel). A passzív igenemben az alanyi szerepű P (3), (5) szintén jelöletlen, szemben a lokatívuszi jelölésű A-val. A szinjai hantiban az aktív igenemben az S (1) és az A (2), (4) funkció is jelöletlen, így a jelölésmód főneveknél neutrális  (vö. Honti 1983, 1984: 88, 93‒96, Nikolaeva 1999a: 30‒34, 38‒39, Solovar 2009: 61‒81, 2010).

Author: 

F. Gulyás Nikolett