Függő eldöntendő kérdés (szinjai hanti)

Pq: Az önálló és a függő eldöntendő kérdés szerkezete semmiben sem különbözik.

(Q): Az önálló és a függő eldöntendő kérdés szerkezete annyiban különbözik, hogy az utóbbiban fakultatíve megjelenik egy kérdő partikula.


(1a) xalewat jām tūrəm pit-ǝl?

holnap időjárás elkezd-prs.3sg

’Holnap jó idő lesz?’ (S. O.)


(1b) (luw) inśǝs-s-əlli xalewat jām tūrəm pit-ǝl.

ő kérdez-pst-obj.3sg holnap időjárás elkezd-prs.3sg

’Azt kérdezte, hogy jó idő lesz-e holnap.’ (F. L.)


(1c) amuj xalewat jām tūrəm pit-ǝl, luw inśǝs-s-əlli.

vajon holnap időjárás elkezd-prs.3sg ő kérdez-pst-obj.3sg

’Azt kérdezte, hogy jó idő lesz-e holnap.’ (S. O.)


(2a) miša mēt-ǝs?

Misa fárad-pst.3sg

’ Misa fáradt?’ (S. O.)


(2b) miša amuj mēt-ǝs, luw inśǝs-s-əlli.

Misa vajon fárad-pst.3sg ő kérdez-pst-obj.3sg

’Azt kérdezte, hogy fáradt-e Misa.’ (S. O.)


(2c) amuj mēt-ǝs, luw miša inśǝs-s-əlli.

vajon fárad-pst.3sg ő Misa kérdez-pst-obj.3sg

’Azt kérdezte, hogy fáradt-e Misa.’ (S. O.)


(3) (luw) inśǝs-s-əlli, mɔ̄jǝŋxu jik jiś-ǝl muj anta.

ő kérdez-pst-obj.3sg vendég víz iszik-prs.3sg mi talán

’Azt kérdezte, hogy a vendég iszik-e vizet.’ (F. L.)


A szinjai hantiban a függő eldöntendő kérdés általában teljesen megegyezik az eldöntendő kérdéssel (1b). A főmondat és a mellékmondat sorrendje nem kötött. Emellett a függő kérdést jelölhetik a ’vajon’ jelentésű amuj partikulával, vagy a muj anta ’mi talán, vagy mi’ szókapcsolattal (F. L., S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett