Evidencialitás (szinjai hanti)

IndEvid: A nyelvben csak a közvetett evidencialitás létezik mint grammatikailag jelölt kategória.


A szinjai hantiban az evidencialitás kódolásának eszköze az aktív igenemben a személyjelölővel ellátott, a passzív igenemben a személyjelölő nélküli participiumos szerkezet (Nikolaeva 1999a, 1999b, Csepregi 2014b, 2014c):


aktív
jelen idő

-t- +Vx


múlt idő

-m + Vx

passzív
jelen idő

-ti


múlt idő

-m

(Nikolaeva 1999b alapján)


A szinjai hanti csak az indirekt evidencialitást jelöli morfológiailag az igei paradigma részeként. Emellett az evidencialitás kifejezésére használhatja a matti ’úgymond’, śi ēwǝlt ’úgy tűnik (Nikolaeva 1999a: 93), matti ot ’valami izé, úgymond’ partikulákat. Az északi hanti nyelvjárásokban az evidencialitás kategóriáján belül elkülönülnek az a) hallomásból vett, b) rezultatív, c) következtetéses és d) miratív evidenciatípusok (Nikolaeva 1999a: 89‒94, Csepregi 2014c 101‒102). Az evidenciális jelölővel ellátott igealak mondatzáró pozíciójú (Nikolaeva 1999a), így az aktív igenemben finit igének tekinthető.

Author: 

F. Gulyás Nikolett