Evidencialitás kódolása (szinjai hanti)

EvidParad: Az evidenciális a nyelvben az igeragozási rendszer (paradigma) része.

EvidMix: A nyelv a kifejezési eszközök valamely kombinációját alkalmazza az evidencialitás kifejezésére (vegyes rendszerű).


A szinjai hantiban az evidencialitás kódolásának eszköze a személyjelölővel ellátott (aktív igenemben), vagy a személyjelölő nélküli (passzív igenemben) participiumos szerkezet (Nikolaeva 1999a, 1999b, Csepregi 2014b, 2014c):

aktív
jelen idő

-t- +Vx


múlt idő

-m + Vx

passzív
jelen idő

-ti


múlt idő

-m

(Nikolaeva 1999b alapján)


(1) luw man-t-al.

ő megy-ev.prs-3sg

’Ő megy (úgy tűnik)’ (Nikolaeva 1999a: 88)


(2) astakan sukali-m-al.

pohár törik-ev.pst-3sg

’A pohár [úgy tűnik/úgy tudom] eltörött.’ (S. O.)


(3) matti ot astakan sukat-m-al.

valaki izé pohár tör-ev.pst-3sg

’Valaki eltörte a poharat (úgy tudom).’ (S. O.)


(4) jɔ̄x xɔ̄t wēr-m-el.

nép ház csinál-ev.pst-3pl

’A házat felépítették az emberek (úgy látszik). (S. O.)


(5) tuta matti ot jax-m-al.

ott valaki izé jár-ev.pst-3sg

’Ott járt valaki (úgy tűnik). (S. O.)


A szinjai hanti csak az indirekt evidencialitást jelöli morfológiailag az igei paradigma részeként, ezzel egyidejűleg ebben a funkcióban használhatja a matti ’úgymond’, śi ēwǝlt ’úgy tűnik (Nikolaeva 1999a: 93), matti ot ’valami izé, úgymond’ partikulákat. Az északi hanti nyelvjárások az evidencialitás kategóriáján belül megkülönböztetnek a) hallomásból vett, b) rezultatív, c) következtetéses és d) miratív típusokat (Nikolaeva 1999a: 89‒94, Csepregi 2014c 101‒102). Az evidenciális jelölővel ellátott igealak mondatzáró pozíciójú (Nikolaeva 1999a), így finit igeként értelmezendő (az aktív igenemben).

Author: 

F. Gulyás Nikolett