Eszköz- és társhatározás módja (szinjai hanti)

ComNotInstr: A komitatívusz és az insztrumentálisz jelölése különbözik egymástól.


(1) uli tinśaŋ-ǝn kātǝl-l-a.

rén pányva-loc megfog-prs-pass.3sg

’A réneket pányvával fogják.’ (Onina 2009: 60)

(2) luw jāj-em piln man-s.

ő báty-1sg -val megy-pst.3sg

’Ő a bátyámmal ment el.’ (Onina 2009: 61)

A szinjai hantiban az insztrumentáliszi funkciót a lokatívusz fejezi ki (Onina 2009: 24). A komitatívuszt névutós szerkezet fejezi ki, melyben a névutó a pil ’társ’ jelentésű főnév és egy -n lokatívuszrag összeolvadásából keletkezett (Honti 1984: 80–81).

Author: 

F. Gulyás Nikolett