Esetszinkretizmus személyes névmásoknál (szinjai hanti)

PPNoSyncCase: A nyelvben a személyes névmások esetalakjainak száma eltér a főnévi esetekétől, de egyenként mégsem szinkretikusak.


Eset

Főnév: xɔ̄t ’ház’

Névmás: luw ’ő’

Nominatívusz

xɔ̄t

luw

Akkuzatívusz-datívusz

xɔ̄t

luwel

Lokatívusz

xɔ̄t-ǝn

luwel-ǝn

Latívusz

xɔ̄t-a

luwel-a

(Onina 2009: 25, 30)


A szinjai hantiban a főneveknek három esete van: nominatívusz, lokatívusz és latívusz. A névmások ezzel szemben négy esettel rendelkeznek, melyek: nominatívusz, akkuzatívusz-datívusz, lokatívusz és latívusz (vö. Honti 1984: 60−65, 70−72, Onina 2009: 23−28, 30). A nyelvben azért nem beszélhetünk a személyes névmások szinkretizmusáról, mert a főnévi esetek száma kisebb, mint a személyes névmásoké.

Author: 

F. Gulyás Nikolett