Esetszinkretizmus főneveknél (szinjai hanti)

SyncCoreCase: A nyelvben van főnévragozás, és csak az alapeseteknél figyelhető meg szinkretizmus.


(1) ńāwrem ńāń lē-l.

gyerek kenyér eszik-prs.3sg   

’A gyerek kenyeret eszik.’ (S. O.)


(2) lij manem śijǝlǝ-s-ǝt.

ők én.acc észrevesz-pst-3pl   

’Ők észrevettek engem.’ (Onina 2011: 53)


(3) iki manem ńāń ma-l.

férfi én.dat kenyér ad-prs.3sg

’A férfi nekem kenyeret ad.’ (S. O.)


(4) iki-ja ńāń ma-l-ǝm.

én férfi-lat kenyér ad-prs-1sg

’Én a férfinak kenyeret adok.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a főneveknek három (nominatívusz, latívusz, lokatívusz), a névmásoknak négy (nominatívusz, akkuzatívusz-datívusz, latívusz, lokatívusz) esete van. Esetszinkretizmus áll fenn a nominatívusz és az akkuzatívusz-datívusz viszonyában. A tárgyi szerepű főnév (1) mindig nominatívuszban, míg a névmás (2) akkuzatívusz-datívuszi alakban áll (Honti 1984: 60‒65, Onina 2009: 23‒26,30, Sz. Kispál ‒ F. Mészáros 1980: 27‒28, 32‒33). (A recipiens (beneficiens) kódolása főneveknél (4) latívusszal, névmásoknál (3) pedig akkuzatívusz-datívusszal történik.)

Author: 

F. Gulyás Nikolett