Esetszinkretizmus artikulusoknál (szinjai hanti)

NoArt: A nyelvben nincsenek artikulusok.

Author: 

F. Gulyás Nikolett