Esetkifejezés módja (személyes névmások) (szinjai hanti)

PPAff: A személyes névmások ragozhatók, és esetaffixumaik szuffixumok.


(1) xanti jāsəŋ jama ūjt-l-em.

én hanti nyelv jól tud-prs-1sg

’Én jól tudok hantiul.’ (Onina 2009: 51)


(2) miša xanti jāsəŋ at ūjte-l, luwel-n luw lāwǝʀ jāsəŋ.

Misa hanti nyelv neg tud-prs.3sg ő-loc ő nehéz nyelv

’Misa azért nem tud hantiul, mert szerinte az nehéz nyelv.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a nem grammatikai esetragok (latívusz, lokatívusz) egy módosult tőhöz (nominatívusz + birtokos személyrag) járulnak, amely önmagában az akkuzatívusz–datívusz kifejezésére szolgál (vö. Honti 1984: 70–74).

Author: 

F. Gulyás Nikolett