Esetkifejezés módja (mutató névmások) (szinjai hanti)

NoDemCase: A nyelvben az adnominális mutató névmások önálló szavak, de nincsen esetragozásuk.

 

(1) tam lɔ̄r-n ūś-ti rāx-l.

ez mocsári_tó-loc úszik-inf lehet-prs.3sg

’Ebben a tóban lehet úszni.’ (S. O.)


A szinjai hanti mutató névmások esetragozása megegyezik a főnevekével, de az adnominális mutató névmást nem ragozzák (vö. Honti 1984, Onina 2009).

Author: 

F. Gulyás Nikolett