Esetjelölési aszimmetria (szinjai hanti)

CasesystProg: Progresszíve aszimmetrikus esetjelölésű egy nyelv, ha a névszók egy kisebb csoportjában (például a névmásoknál) az esetek száma nagyobb, mint a névszók többségénél.


Eset

Névmás

Főnév

Nominatívusz

mā ’én’

luw ’ő’

xɔ̄t ’ház’

Akkuzatívusz-datívusz

manem

luwel

Latívusz

manem-a

luwel-a

xɔ̄t-a

Lokatívusz

manem-ǝn

luwel-ǝn

xɔ̄t-ǝn

(Onina 2009: 25, 30)


A szinjai hantiban a főneveknek három, a névmásoknak négy esete van. Az akkuzatívusz-datívuszi eset kifejezője a névmásoknál a birtokos személyrag, a helyjelölő esetek ehhez a tőhöz járulnak. A főnevek tárgyesete megegyezik az alanyesettel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett