Esetexponencia (szinjai hanti)

ExpMono: A főnévi és névmási esetjelölő formánsok monoexponenciálisak.


(1) xɔ̄t ’ház’

(2) xɔ̄t-ǝt ’ház-ak’

(3) xɔ̄t-ǝn ’ház-ban’

(4) xɔ̄t-ǝt-n ’ház-ak-ban’ (Onina 2009: 25)


A szinjai hanti névszói esetragok viszonyragok, melyek számot, igei funkciókat (idő, mód stb.) nem fejeznek ki (vö. Honti 1984: 60–68, Onina 2009: 22–28).

Author: 

F. Gulyás Nikolett