Esetaffixumok igeneveknél (szinjai hanti)


VInfCase: A nyelvben van névszói esetragozás; egyes esetaffixumok közvetlenül járulhatnak nemfinit igealakokhoz is, oly módon, hogy az így létrejött ragozott nemfinit szóalak nem-névszói (hanem például határozói, adverbiális) funkciót tölt be.


(1) man-ti

megy-prs.ptc

’menő’ (Onina 2009: 46)


(2) man-ǝm

megy-pst.ptc

’ment’ (Onina 2009: 46)


(3) man-te-m-ǝn

megy-prs.ptc-1sg-loc

’amikor megyek’ (Onina 2009: 46)

(4) man-me-m-ǝn

megy-pst.ptc-1sg-loc

’amikor mentem’ (Onina 2009: 46)


A szinjai hantiban a főnévi és a határozói igenév nem vesz fel esetragokat. A folyamatos és a befejezett melléknévi igenév mind lokatívuszi, mind latívuszi esetragot felvehet (Onina 2009: 44˗46.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett