Eset- és birtokos morféma együttes affixációja (szinjai hanti)

WPxCx: A szótőt követi a birtokos szuffixum, majd az eset szuffixuma.


xɔ̄p ’csónak’


Sg1

Sg2

Sg3

Nominatívusz

xɔ̄p-em

xɔ̄p-en

xɔ̄p-l

Lokatívusz

xɔ̄p-em-ən

xɔ̄p-en-ən

xɔ̄p-əl-ən

Latívusz

xɔ̄p-em-a

xɔ̄p-en-a

xɔ̄p-əl-a

(Onina 2009: 27 alapján)


A szinjai hantiban a birtokos személyrag minden esetben megelőzi az esetragot (vö. Onina 2009: 28, Nikolaeva 1999a: 12).

Author: 

F. Gulyás Nikolett