Episztemikus lehetőség (szinjai hanti)

EpsPsblV: A nyelv az episztemikus lehetőség kifejezésére igei szerkezetet használ.

EpsPsblNonaffNonV: A nyelv az episztemikus lehetőség kifejezésére az affixumoktól és az igei szerkezetektől eltérő eszközöket használ.


(1) xɔ̄taśkepa wɔ̄j wēlti jɔ̄x ār lāŋki wēl-s-ǝt.

lehet állat öl- prs.ptc nép sok mókus öl-pst-3pl

’(Szerintem) lehet, hogy a vadászok sok mókust öltek.’ (S. O.)


(2) wɔ̄j wēl-ti jɔ̄x ār lāŋki wēl-ti wērǝt-s-ǝt.

állat öl-prs.ptc nép sok mókus öl-inf tud-pst-3pl

’(Szerintem) a vadászok sok mókust tudtak ölni.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az episztemikus lehetőséget a xɔ̄taśkepa ’lehet’ jelentésű partikulával (1), valamint a tud + főnévi igeneves szerkezettel (2) lehet kifejezni (S. O., F. L.). A kérdés további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett