Episztemikus kellés (szinjai hanti)

EpsDeonV: A nyelv az episztemikus kellés kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) jēt-na pelaki wera jol-n ūl-ti wēr-ǝl ū-l.

este-loc felé Vera otthon-loc van-prs.ptc dolog-3sg van-prs.3sg

’Estefelé Verának otthon kell lennie.’ (a beszélő vélekedése) (S. O.)


A szinjai hantiban az episztemikus kellést a ’valakinek valamit csináló dolga van’ szerkezet fejezi ki (S. O., F. L.). A kérdés további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett