Célhatározói mondattag igealakja (szinjai hanti)

PurpVDrk: A célhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől vagy attól, hogy a fő predikátum alanya azonos-e a célhatározói mondattag alanyával.


(1) biľet lūt-ti-ja miša wɔ̄š-a man-s.

jegy vesz-inf-lat Misa város-lat megy-pst.3sg

’ Misa azért ment a városba, hogy jegyet vegyen.’ (S. O.)


(2) biľet lūt-ti-ja ūrŋa miša wɔ̄š-a man-s.

jegy vesz-inf-lat miatt Misa város-lat megy-pst.3sg

’ Misa azért ment a városba, hogy jegyet vegyen.’ (S. O.)


(3) jāj-l pila ūjtan-ti-ja ūrŋa miša wɔ̄š-a man-s.

báty-3sg -val találkozik-inf-lat miatt Misa város-lat megy-pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy találkozzon a bátyjával.’ (S. O.)


(4) ?miša, jāj-l-n luwel-a matti ot ma-ti-ja ūrŋa, wɔ̄š-a man-s.

Misa báty-3sg-loc ő-lat valami izé ad-inf-lat miatt város-lat megy-pst.3sg

?’Misa azért ment a városba, hogy a bátyja adjon neki valamit.’


A szinjai hantiban a célhatározást főnévi igeneves szerkezettel fejezik ki, függetlenül attól, hogy a főesemény és a célesemény alanya azonos-e. A főnévi igenévnek a latívuszraggal ellátott alakja (1)–(4) kifejezetten a célhatározás kifejezésére szolgál. Ezt gyakran kiegészíti az ūrŋa ’miatt’ (ritkábban az ūrǝŋen ’miatt) szó, amely a céleseményt tartalmazó mellékmondat végén szerepel (2)–(3) (S. O., F. L.). A téma további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett