Célhatározói mondat jelölője (szinjai hanti)

PurpV2: A célhatározást a célhatározói mondattagban igéből képzett szóalak jelöli.

PurpWV2: A célhatározást a céleseményt tartalmazó mondatban megjelenő önálló szó (kötőszó) jelöli.


(1) biľet lūt-ti-ja miša wɔ̄š-a man-s.

jegy vesz-inf-lat Misa város-lat megy-pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy jegyet vegyen.’ (S. O.)


(2) biľet lūt-ti-ja ūrŋa miša wɔ̄š-a man-s.

jegy vesz-inf-lat miatt Misa város-lat megy-pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy jegyet vegyen.’ (S. O.)


(3) jāj-l pila ūjtan-ti-ja ūrŋa miša wɔ̄š-a man-s.

báty-3sg -val találkozik-inf-lat miatt Misa város-lat megy-pst.3sg

’Misa azért ment a városba, hogy találkozzon a bátyjával.’ (S. O.)


(4) ?miša, jāj-l-n luwel-a matti ot ma-ti-ja ūrŋa, wɔ̄š-a man-s.

Misa báty-3sg-loc ő-lat valami izé ad-inf-lat miatt város-lat megy-pst.3sg

?’Misa azért ment a városba, hogy a bátyja adjon neki valamit.’


A szinjai hantiban a célhatározást főnévi igeneves szerkezettel fejezik ki. A főnévi igenévnek a latívuszraggal ellátott alakja (1)–(4) kifejezetten a célhatározás kifejezésére szolgál. Ezt gyakran kiegészíti az ūrŋa ’miatt’ (ritkábban az ūrǝŋen ’miatt’) szó, amely a céleseményt tartalmazó mellékmondat végén szerepel (2)–(3) (S. O., F. L.). A téma további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett