Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása névmási birtokos mellett (szinjai hanti)

PP(Gen)PossAff: A birtokost a személyes névmás opcionálisan megjelenő alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.


(1) (mā) āmp-em

én kutya-1sg

’az én kutyám’ (S. O.)


(2a) pox āp

fiú kutya

’a fiú kutyája’ (S. O.)


(2b) pox āmp-ǝl

fiú kutya-3sg

’a fiú kutyája’ (S. O.)


A szinjai hantiban névmási (1) birtokos esetén a birtokon mindig megjelenik a birtokos személyrag, míg főnevek (2a), (2b) esetén a személyrag kitétele opcionális. A névmási birtokos szerkezetből a névmás elhagyható (vö. Abondolo 1998: 378–379, Honti 1984: 90–91, Nikolaeva 1999a: 79–84).

Author: 

F. Gulyás Nikolett