Birtokos kifejezés szerkezete névmási birtokos esetén (szinjai hanti)

PossSuff: Szuffixum a birtokon; névmás egyetlen grammatikai személyben sem lép fel.

PrsPPossSuff: A személyes névmás alapalakja + szuffixum a birtokon.


(1) (mā) āmp-em

én kutya-1sg

’a(z én) kutyám’ (S. O.)


(2a) pox āp

fiú kutya

’a fiú kutyája’ (S. O.)


(2b) pox āmp-ǝl

fiú kutya-3sg

’a fiú kutyája’ (S. O.)


A szinjai hantiban névmási birtokos esetén (1) a birtokos személyrag kitétele kötelező, míg főnévi birtokos esetén (2a, 2b) opcionális. A névmási birtokos mellett a birtok mindig jelölt (vö. Abondolo 1998: 378–379, Honti 1984: 90–91, Sz. Kispál ‒ F. Mészáros 1980: 28‒31, Nikolaeva 1999a: 79–84, S. O.). Gyakori a névmási birtokos elhagyása (Honti 1984: 90).

Author: 

F. Gulyás Nikolett