Birtokos kifejezés szerkezete főneveknél (szinjai hanti)

Juxta: Birtokos és birtok puszta egymás mellé helyezése.

PossSuff: Szuffixum a birtokon.


(1) xalewǝt mox-ǝt mɔ̄ś

keleti ember-pl mese

’keleti emberek meséje’ (Onina 2011: 12)


(2) jis xojat nomǝs-lal

régi ember gondolat-pl.3sg

’a régi ember gondolatai’ (Onina 2011: 12)


A szinjai hantiban az adnominális főnévi birtokos mindig jelöletlen, a birtok vagy jelöletlen (1), vagy birtokos személyragos alakban (2) szerepel a birtokos szerkezetben (vö. Abondolo 1998: 378–379, Honti 1984: 90–91, Nikolaeva 1999a: 79–84).

Author: 

F. Gulyás Nikolett