Az adpozíciós szintagma belső viszonyai (szinjai hanti)

Adp=NNonGov: Az adpozíciók nem igei jellegűek, kiegészítésük alapalakban, ragozatlanul jelenik meg mellettük.


(1) pasan puŋəl-ən xoloďiľńik ōmǝs-əl.

asztal mellett-loc hűtő ül-prs.3sg

’Az asztal mellet van egy hűtő.’ (S. O.)


(2) (mā) šanš-em-n išńi.

én mögött-1sg-loc ablak

’Mögöttem van egy ablak.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a névutóknak mind a névszói (1), mind a névmási (2) kiegészítése alapalakban szerepel (vö. Honti 1984: 80‒82, Nikolaeva 1999a: 36‒37, Onina 2009: 48‒49, S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett