Aspektusjelölés (szinjai hanti)

PrefA: Az aspektus kifejezése speciális prefixumok segítségével.

SuffA: Az aspektus kifejezése speciális szuffixumok segítségével.

RdpA: Az aspektus kifejezése teljes reduplikáció segítségével.


(1) talən luŋən śita xul wɔ̄j wēl-l-ət.

télen és nyáron ott hal és állat öl-prs-3pl

’Télen és nyáron mindig ott halásznak és vadásznak.’ (habituális) (Onina 2011: 44)


(2) xōt wēr-man ū-s.

ház csinál-conv van.pst.3sg

’A ház fel van építve.’ (perfektív) (S. O.)


(3) kil-ti nox kil-ti

kel-inf fel kel-inf

’kelni’ (imperfektív) ’felkelni’ (perfektív) (Onina 2009: 47)


(4) pox man-s, man-s.

fiú megy-pst.3sg megy-pst.3sg

’A fiú ment, ment.’ = ’A fiú sokáig ment.’ (frekventatív) (S. O.)


A szinjai hantiban az aspektus kifejezése lexikális és morfológiai eszközökkel egyaránt lehetséges. Az aspektust jelölheti határozó (1), igeneves szerkezet (2), igekötő (3), igeképző vagy teljes reduplikáció (4). Az aspektus kifejezésére nincsen egységes, paradigmatikus rendszer (Nikolaeva 1999a: 27‒28, Honti 1984: 51‒60, S. O.). Az aspektusrendszer részletes bemutatása további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett