Alárendelt alapszórend (S, V, O) (szinjai hanti)

SOV: A nyelvben az alárendelt alapszórend  agens –patiens – ige.


(1) miša ūn xul wānt-ǝs.

Misa nagy hal lát-pst.3sg

’Misa nagy halat látott.’


(2) miša jāsta-s, luw ūn xul wānt-ǝs.

Misa mond-pst.3sg ő nagy hal lát-pst.3sg

’Misa azt mondta, (hogy) ő nagy halat látott.’


A szinjai hanti alárendelt összetett mondatban (2) a finit igét tartalmazó mellékmondat alapszórendje (SOV), ez megegyezik az egyszerű mondat (1) alapszórendjével (vö. Honti 1984: 88‒89, Nikolaeva 1999a: 57‒61, S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett