Alapszórend (S, V) (szinjai hanti)

SV: Az alapszórendben az ige mindig követi a főnevet.


(1) pox (ūt-ǝn) xūxǝl-ǝl.

fiú erdő-loc fut-prs.3sg

’A fiú (az erdőben) fut.’ (S. O.)


(2) pox ol-ǝl.

fiú alszik- prs.3sg

’A fiú alszik.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az intranzitív (és a tranzitív) igék alanya a neutrális mondatban mondatkezdő pozíciójú, az igei predikátum pedig mondatzáró (vö.: Honti 1984: 88‒89, Nikolaeva 1999a: 57‒61). Az alanyi mondatbeli helye független az igeszemantikától.

Author: 

F. Gulyás Nikolett