Agens kifejezése (szinjai hanti)

NPPnonobl: A nyelvben az agenst egy főnév vagy önálló névmás kitételével lehetséges, de nem kötelező jelezni.

Agr: A nyelvben az agensre utal az ige morfoszintaktikai egyeztetése.

 

(1) ńāń lē-l-ǝm.

én kenyér eszik-prs-1sg

’Én kenyeret eszem.’ (S. O.)

 

(2) ńāń lē-l-ǝm.

kenyér eszik-prs-1sg

’Kenyeret eszem.’ (S. O.)

 

(3) ū-s i oxsar šɔ̄wǝr sijal-s.

él-pst.3sg egy róka nyúl észrevesz-pst.3sg

’Élt egy róka. Észerevett egy nyulat.’ (S. O.)

 

A szinjai hantiban az igéket személy és szám (egyes, kettes, többes) tekintetében egyeztetik az alannyal (Honti 1984: 93‒96, Rédei 1965: 54‒74, Solovar 2009: 61‒81). A  szinjai hanti pro-drop nyelv: a mondatból a névmási és a főnévi ágens is elhagyható.

 

Author: 

F. Gulyás Nikolett