Agens igei személyjelölése (szinjai hanti)

PM: Az ige jelöli az agens személyét (egyeztetve van vele), akár teljes főnév, akár névmás fejezi (illetve fejezhetné) ki az agenst.


(1) pisma xanš-l-ǝm.

én levél ír-prs-1sg

’Én levelet írok.’ (S. O.)


(2) naŋ pisma xanš-l-ǝn.

te levél ír-prs-2sg

’Te levelet írsz.’ (S. O.)


(3) luw pisma xanš-l.

ő levél ír-prs.3sg

’Ő levelet ír.’ (S. O.)


(4) pox pisma xanš-l.

fiú levél ír-prs.3sg

’A fiú levelet ír.’ (S. O.)


A szinjai hanti igealakon mindhárom személyben jelölt az ágens, akár névmás (1)–(3), akár főnév (4) fejezi azt ki (Honti 1984: 93‒96, Rédei 1965: 54‒74, Solovar 2009: 61‒81). A mondatból a névmási és a főnévi ágens is elhagyható.

Author: 

F. Gulyás Nikolett