Agens és patiens kijelölése (szinjai hanti)

APmkNon: A nyelv semmilyen eszközzel nem tesz különbséget az agens és a patiens között.

APmk=WO: A nyelv az agenst és a patienst kizárólag kötelező szórenddel jelöli ki.

APmk=Case: A nyelv az agenst és a patienst esetkonfigurációval jelöli ki.


(1) pōx ńāń lē-l.

fiú kenyér eszik-prs.3sg

’A fiú kenyeret eszik.’ (S. O.)


(2) pōx lē-l ńāń.

fiú eszik-prs.3sg kenyér

’A fiú kenyeret eszik.’ (S. O.)


(3)    ńāwrem luwel kaš-l-ǝli.

       gyerek ő.acc keres-prs-obj.3sg

       ’A gyerek őt keresi.’ (S. O.)


A szinjai hanti főnevek nominatívuszban és akkuzatívuszban jelöletlenek (Honti 1984), így morfológiailag a nyelv nem tesz különbséget az ágens és a páciens jelölése között. Ezzel szemben a személyes névmásoknak van jelölt akkuzatívusza (3), ilyenkor az ágenst és a pácienst az esetkonfiguráció is jelöli. A szinjaiban a szórend általában SOV (Csepregi 2010a, Nikolaeva 1999a, 1999c Dalrymple‒Nikolaeva 2011), tehát az ágens megelőzi a pácienst (és az igei predikátumot), de a kontextustól függően ettől eltérő szórend (pl. SVO) is előfordulhat.

Author: 

F. Gulyás Nikolett