Adpozíciók szórendje (szinjai hanti)

Po: A nyelv kizárólagosan névutós.


(1) taxti ilpi-jǝn

prém alatt-loc

’a prém alatt’ (Onina 2009: 49)


(2) šanš-em

én mögött-1sg

’mögöttem’ (S. O.)


(3) āj ūl-m-em pora-jn

én kicsi él-pst.ptc-1sg idő-loc

’amikor kicsi voltam’ (Onina 2011: 11)


A szinjai hantiban a főnévvel (1), személyes névmással (2) és igenévvel (3) álló adpozíciók mindig posztpozicionálisak (Honti 1984: 80‒82, Onina 2009: 48‒49, Nikolaeva 1999a: 36‒37, S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett