Adpozíciók személyjelezése főnevek mellett (szinjai hanti)

AdpNNonPM: Az adpozíciók főnevek mellett nem kaphatnak személyjeleket.


(1) pasan puŋəl-ən xoloďiľńik ōmas-əl.

asztal mellett-loc hűtő ül-prs.3sg

’Az asztal mellett van egy hűtő.’ (S. O.)


(2) (mā) šanš-em-n išńi.

én mögött-1sg-loc ablak

’Mögöttem van egy ablak.’ (S. O.)


(3) (luw) šanš-el-n išńi.

ő mögött-3sg-loc ablak

’Mögötte van egy ablak.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a névutók főnévi funkcióban esetraggal (1), névmási funkcióban esetraggal és személyjelölőkkel (2), (3) láthatók el (Honti 1984: 80‒82, Onina 2009: 48‒49). Főnévvel álló névutó így nem személyjelezhető (1).

Author: 

F. Gulyás Nikolett